Bloghttp://jakus.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskČo sa stalo vo východnej časti Nízkych Tatier za 30 rokov ?: 2 zábery zo satelitu NASA (jakus)Výzva "My sme les" rozprúdila diskusiu o stave našich lesov. To čo sa deje, môžeme vidieť aj na snímkach zo satelitov LANDSAT sprístupnených cez Google Earth. Uvádzam snímku z roku 1984 a z 2014.  Tue, 28 Nov 2017 08:00:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/470089/co-sa-stalo-vo-vychodnej-casti-nizkych-tatier-za-30-rokov-2-zabery-zo-satelitu-nasa.html?ref=rssSom „My sme les“, ale bez „fair play“ to nejde. (jakus)Naše lesy naozaj nie sú v dobrom stave. Z môjho pohľadu to nie je jednoznačne ani vina lesníkov a na druhej strane už vôbec nie ochranárov (ako tvrdia niektorí lesníci). V súčasnosti ide o systémové zlyhanie spoločnosti  Mon, 27 Nov 2017 06:30:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/470007/som-my-sme-les-ale-bez-fair-play-to-nejde.html?ref=rssLykožrút a naše náboženské vojny. (jakus)V roku 2014 zasiahla Tatry víchrica porovnateľná s víchricou v roku 2004. Zasiahnuté lesy neboli vedľa hlavnej cesty, v médiách sme sa o tom veľa nedočítali. Na jar tohto roku začalo premnoženie lykožrúta v Západných Tatrách.  Fri, 16 Sep 2016 07:30:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/433104/lykozrut-a-nase-nabozenske-vojny.html?ref=rssÚvod k diferencovanému aktívneho manažmentu chránených území - II. (jakus)Vzhľadom na rôzne obmedzenia, bez zásahové zóny, rôzne spoločenské vplyvy a dopady, vznikajú na chránených územiach špecifické problémy v oblasti ochrany lesa.Tue, 03 Apr 2012 17:09:12 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/295246/Uvod-k-diferencovanemu-aktivneho-manazmentu-chranenych-uzemi-II.html?ref=rssÚvod k diferencovanému aktívneho manažmentu chránených území - I. (jakus)Spôsob manažmentu chránených území v podmienkach strednej Európy je predmetom intenzívnych diskusií. Vzhľadom k polarizácii spoločnosti, v súvislosti s touto horúcou témou, sa hovorí obyčajne o dvoch spôsoboch manažmentu.Mon, 02 Apr 2012 17:30:13 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/295123/Uvod-k-diferencovanemu-aktivneho-manazmentu-chranenych-uzemi-I.html?ref=rssStratený odkaz Tatranskej Javoriny ? (jakus)Bolo to v začiatkoch deväťdesiatych rokov. Práve som sa vrátil zo stáže v Nemecku, kde som sa zoznámil s postupmi v nemeckých národných parkoch, hlavne v Bavorskom lese. Kritizoval som kvalitu zásahov proti lykožrútovi v Tatrách. Zároveň som vypracoval projekt opatrení proti lykožrútovi v oblasti Spiša, ktorý fungoval. V oblasti Tatranskej Javoriny vrcholilo premnoženie lykožrúta.Wed, 22 Feb 2012 18:40:56 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/290649/Strateny-odkaz-Tatranskej-Javoriny.html?ref=rssDopady sporne povolenej ťažby dreva na rezerváciu Zadná Poľana (jakus)V posledných dňoch došlo sa veľmi podozrivých okolnosti k povoleniu ťažby dreva v Národnej prírodnej rezervácií Zadná Poľana. Vo veci je podané trestné oznámenie o zneužití právomocí verejného činiteľa. V povolení je veľa hrubých procesných, právnych a odborných chýb. Nenapísal ho kvalifikovaný odborník na danú problematiku. Autor nemá lesnícke vysokoškolské vzdelanie. Dokonca povolenie odôvodňuje zásahom proti neexistujúcemu druhu chrobáka (autor nepozná/nepoužíva odborný názov toho o čom rozhoduje). Rozhodnutie je s veľkou pravdepodobnosťou protiprávne. Napriek tomu je povolenie platne. V súčasnosti je vykonanie povolenia pozastavené a rozhodnutie sa prehodnocuje.Mon, 19 Apr 2010 12:40:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/226281/Dopady-sporne-povolenej-tazby-dreva-na-rezervaciu-Zadna-Polana.html?ref=rssAvatar: cesta na záchranu slovenských hôr ? (jakus)Keď som sedel v kresle kina a díval som sa na film Avatar, súbežne s dejom filmu sa mi premietali zážitky z môjho života.Thu, 21 Jan 2010 12:10:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/216974/Avatar-cesta-na-zachranu-slovenskych-hor.html?ref=rssVietor a lykožrút v chránených územiach. (jakus)Nasledujúci text je zjednodušená verzia odborného članku. Nie je to typický blog. Može byť ťažší na strávenie. Pišem tom ako obnoviť prírodzenú rovnováhu v chránených územiach. Dávam do protikaldu bežné opatrenia ochrany lesa a opatrenia na obnovu prirodzenej rovnováhy.Fri, 09 Jan 2009 07:45:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/178305/Vietor-a-lykozrut-v-chranenych-uzemiach.html?ref=rssVplyvy holorubov: ďalšia www linka (jakus)Aj keď ťažbovo/chemicky orientovaný lesníci hovoria o tom, že sa na Slovensku sa holoruby nepoužívajú mimo Záhoria, z môjho pohľadu (prírode blízke lesníctvo) je realita úplne iná.Sat, 13 Dec 2008 23:05:14 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/175365/Vplyvy-holorubov-dalsia-www-linka.html?ref=rssEurópsky pohľad na aj naše lesníctvo. (jakus)Pred dvomi týždňami som sa zúčastnil konferencie Českej botanickej spoločnosti v Prahe. Okrem iného tam odznela aj prednáška lesníckeho ekológa, profesora Fantu, z univerzity v meste Wageningen.Thu, 11 Dec 2008 11:22:59 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/175074/Europsky-pohlad-na-aj-nase-lesnictvo.html?ref=rssČo znehodnocuje naše lesné rezervácie ? (jakus)Diskusia o osude našich, hlave smrekových, prírodných rezervácií je v plnom prúde. Na jednej strane sú vedci a ochrancovia prírody, ktorí bojujú za ich záchranu. Na druhej stane sú ľudia, ktorým ponechanie rezervácii na samovývoj spôsobuje problémy. Je to dosť široká problematika, a plánujem sa jej venovať v niektorom z nasledujúcich blogov. V tomto texte by som rad čitateľov upozornil na nezávislý zdroj, ktorý sa kvalitne venuje tejto problematike v Českej republike.Tue, 09 Dec 2008 00:15:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/174821/Co-znehodnocuje-nase-lesne-rezervacie.html?ref=rssNáčrt ekologických opatrení ochrany lesa pre TANAP. (jakus)Na základe súčasných poznatkov vedy a praxe je možné navrhnúť účinný systém opatrení ekologických metód ochrany lesa, ktorými je možne ďalej utlmiť premnoženie lykožrúta bez negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva, kvalitu pitnej vody a s minimálnym dopadom na biodiverzitu.Wed, 22 Oct 2008 08:20:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/168776/Nacrt-ekologickych-opatreni-ochrany-lesa-pre-TANAP.html?ref=rssKončí premnoženie lykožrúta v Tatrách ? (jakus)Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Zatiaľ nie sú zverejnené údaje o počte stromov ktoré odumreli tento rok. Na rôznych miestach je aj rôzna situácia. Tue, 21 Oct 2008 12:15:01 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/168677/Konci-premnozenie-lykozruta-v-Tatrach.html?ref=rssManagement lesa ve zvláště chráněných územích (jakus)1. Úvod: Management lesů ve zvláště chráněných územích byl vždy předmětem diskusí mezi různými zájmovými skupinami. Rozpor mezi zájmy ochrany přírody a zájmy hospodářskými patří k nejčastějším náplním těchto diskuzí. Cílem tohoto příspěvku je proto nastínit principy přírodě blízkého managementu lesů, který by byl v souladu se zájmy ochrany přírody, ale zároveň by umožnil v podstatě plnohodnotné hospodářské využívání lesů, tam kde je to podle platných předpisů možné. Na tomto místě je nutno upozornit, že uplatňování principů přírodě blízkého hospodaření není v žádném případě obecným cílem managementu lesa ve zvláště chráněných územích s výjimkou části lesů trvale určených k plnění produkčních funkcí. Samovolný vývoj a ochrana přírodních procesů  jsou hlavním cílem managementu v těchto územích a přírodě blízké hospodaření by mělo sloužit pouze jako dočasný nástroj managementu při přípravě na převod do bezzásahového managementu .Sat, 18 Oct 2008 07:00:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/168283/Management-lesa-ve-zvlaste-chranenych-uzemich.html?ref=rssProblematika managementu lesů v národních parcích (jakus) 1. Úvod: Lesy národních parků zahrnují v současnosti nejen bezzásahové území, ale také rozsáhlé oblasti, kde je dočasně nebo trvale z různých důvodů prováděna hospodářská činnost. Cílem tohoto příspěvku je popsat hlavní problémy spojené s lesním hospodařením v tomto typu území a navrhnout případná řešení.Sat, 18 Oct 2008 07:00:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/168282/Problematika-managementu-lesu-v-narodnich-parcich.html?ref=rssPřirozená obnova horských smrčin (jakus)Magda Jonášová, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, oddělení ekologie lesa: Přirozená obnova je jedním z klíčových procesů zajišťujících zachování autochtonního charakteru horských smrkových ekosystémů, což je důležitý faktor z hlediska jejich odolnosti vůči působení různých stresových faktorů a udržení jejich ekologické stability v prostředí značně ovlivněném antropogenní činností. Zásadní úlohu v obnově přirozených smrčin mají disturbance v podobě působení větru a kůrovce (Korpel 1995).Sat, 18 Oct 2008 07:00:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/168281/Prirozena-obnova-horskych-smrcin.html?ref=rssEmise síry a dusíku, a jejich důsledky pro lesy v národních parcích (jakus)- Jakub Hruška, Česká geologická služba: Emise síry a dusíku vrcholily ve střední Evropě v 80. letech 20. století a jejich následky značně poškodily horské lesy. Právě příkladem takto poškozených lesů jsou Krkonoše. Emise síry působí na horské lesy dvěma mechanismy:Sat, 18 Oct 2008 07:00:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/168280/Emise-siry-a-dusiku-a-jejich-dusledky-pro-lesy-v-narodnich-parcich.html?ref=rssPoznámky zo seminára o ekologickom lesníctve v Čechách. (jakus)Minulý týždeň som sa zúčastnil seminára o ekologickom lesníctve v českých chránených územiach (Management lesů v národných parcích ČR, Špindlerův Mlýn - 9. -11.10. 2008). Ľudia z rezortu životného prostredia a vedci  hovorili o tom ako zabezpečiť plnenie medzinárodných kritérií pre kategóriu národný park (IUCN).Sat, 18 Oct 2008 07:00:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/168279/Poznamky-zo-seminara-o-ekologickom-lesnictve-v-Cechach.html?ref=rssDisturbancie a management smrekových ekosystémov (jakus)Zverejnujem abstrakt môjho príspevku na konferencii o ekologickom lesnícve. Celý názov príspevku je "Disturbancie a management smrekových ekosystémov v chránených územiach so zameraním na lykožrúta smrekového." Je to dost vedecký text. Dúfam že zaujme. O konferecii budem pisat viac v jednom z nasledujucich blogov.  Fri, 17 Oct 2008 07:30:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/168131/Disturbancie-a-management-smrekovych-ekosystemov.html?ref=rssHospodárske smrečiny môže zachrániť ťažba aktívnych chrobačiarov. (jakus)Podľa môjho názoru došlo na Slovensku k zlyhaniu systému ochrany lesa v smrečinách. Výskyt suchých smrekov v prírodných rezerváciách je zákonitý jav, ktorému sa nedá vyhnúť. Pod suchými smrekmi sa prirodzene zmladzuje mladý les. Rozsiahly výskyt suchých smrekov v hospodárskych lesoch, zvlášť na Kysuciach, Orave a Spiši je jav, ku ktorému by pri riadnom fungovaní systému ochrany lesa nemalo dôjsť. V lesoch mimo prírodných rezervácií a neprístupných horských oblastí, sa spravidla ťaží drevo, ako dôležitá surovina. Ak sa lykožrútom napadnutý strom nevyťaží včas, drevo sa začne postupne znehodnocovať. Navyše, lykožrúty ktorý sa namnožia na jednom strome môžu napadnúť až 5 ďalších stromov.Tue, 14 Oct 2008 10:25:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/167791/Hospodarske-smreciny-moze-zachranit-tazba-aktivnych-chrobaciarov.html?ref=rssLykožrút: Skaza alebo spása lesa? (jakus)Dostal sa mi do rúk preklad zaujímavého článku o lykožrútovi. Myslím, že stojí za to aby si ho prečítali aj ostatní. Autor tohto článku, profesor Dr. Wolfgang Sanders, skúma správanie a ekológiu hmyzu na Inštitúte pre lesnú zoológiu Univerzity v Göttingene a už 10 rokov sa špecializuje na lykožrúta. Na základe poznatkov z výskumnej práce v skúmanej oblasti v okolí Quitschenbergu v pohorí Harz, ktorú zriadil za podpory dolnosaskej Krajinskej lesnej správy, dospel k nanajvýš diferencovaným poznatkom o úlohe tohto obávaného lesného hmyzu.  Tue, 07 Oct 2008 23:00:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/167047/Lykozrut-Skaza-alebo-spasa-lesa.html?ref=rssKlasika a huba môžu zastaviť lykožrúta. (jakus)Uvedomujem si, že boj ochranárov a lesníkov je zničujúci pre horské lesy. Ak to bude takto pokračovať ďalej, tak v Nízkych Tatrách ostanú len suché lesy a vyrúbané holiny.Mon, 08 Sep 2008 07:30:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/163443/Klasika-a-huba-mozu-zastavit-lykozruta.html?ref=rssMôžu byť chemické postreky v Nízkych Tatrách teratogénne ? (jakus)Nie som lekár. Na jednej diskusii na internete sme došli k podozreniu že účinná látka chemických postrekov používaných na velkoplošné postreky nielen Nízkych Tatier môže mať teratogénne účinnky.Sat, 09 Aug 2008 15:35:48 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/159576/Mozu-byt-chemicke-postreky-v-Nizkych-Tatrach-teratogenne.html?ref=rssNiekoľko citátov k chemickým postrekom Nízkych Tatier. (jakus)Uvádzam niekoľko citátov z českých zdrojov, k látke cypermethrin. Je to účinná látka veľkoplošných leteckých a pozemných postrekov, ktoré sa používajú v národnom parku Nízke Tatry. Na rozdiel od zbytku sveta, je na Slovensku takéto použitie týchto látok pravdepodobne v súlade so zákonom. Vo všetkých ostatných štátoch sveta by však pravdepodobne išlo o trestný čin.Fri, 08 Aug 2008 23:37:44 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/159535/Niekolko-citatov-k-chemickym-postrekom-Nizkych-Tatier.html?ref=rssPrirodzené procesy, disturbancie a obhospodarovanie lesov TANAP-u. (jakus)Udalosti okolo následkov víchrice z novembra 2004 v Tatrách rozvírili diskusiu o prirodzených procesoch, úlohe disturbancií s lesných ekosystémoch a o starostlivosti lesy v TANAP-e. V mojom článku som sa pokúšam o pohľad na danú problematiku z pozície medzi ekológiou lesa a ochranou lesa.Mon, 23 Jun 2008 17:00:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/153110/Prirodzene-procesy-disturbancie-a-obhospodarovanie-lesov-TANAP-u.html?ref=rssTao lykožrúta. (jakus)Blíži sa deň keď teplota stúpne na toľko, že lykožrút začne pokračovať v svojej práci, ktorú vykonáva po milióny rokov. Uvoľňuje miesto pre novú generáciu lesa. V prírodných rezerváciách to vedci chápu ako prirodzený proces, ako súčasť kolobehu života. V hospodárskych lesoch však jeho práca spôsobuje vážne problémy. Narúša vyše dvojstoročnú  snahu lesníkov o trvalo udržateľný a zároveň ekonomicky výnosný les.Wed, 16 Apr 2008 07:30:22 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/143515/Tao-lykozruta.html?ref=rssÚvod k prípadu "Bystrá dolina". (jakus)Bystrá dolina sa nachádza v Nízkych Tatrách na juh od Chopku. Sú tam významné strediská cestovného ruchu: Srdiečko, Trangoška a Tále. Východná polovica doliny je na svahu Veľkého Gápla, ktorý dosahuje výšku 1777 m. Tieto svahy boli v navrhovanej zóne A NAPANTu. Sú tam zachovalé horské lesy pralesovitého charakteru. V súčasnosti je tam 3 stupeň ochrany prírody a územie je zaradené do sústavy chránených území NATURA 2000. V roku 2004 ich zasiahla víchrica. Zlomy a vývraty ostali nespracované. V roku 2007 tu došlo k výraznému náletu podkôrneho na stojace hmyzu na stromy v okolí vývratísk.Tue, 04 Mar 2008 13:20:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/136745/Uvod-k-pripadu-Bystra-dolina.html?ref=rssSú za všetko zlo v lesoch vinní lesníci ? (jakus)Keď sa v zime vyberiem na túru po hrebeni Nízkych Tatier a nie je inverzia, s hmlou ktorá pokrýva nižšie polohy, vidím ako sa mi pred očami strácajú lesy môjho detstva. Každým rokom sa vyťažené pásy viac a viac zahryzávajú do bývalých pralesov.  Vyzerá to akoby na východ od Čertovice už nemalo ostať nič. Tie pásy v období, keď sa ešte len začínali objavovať, a odumierajúce stromy boli jedným z dôvodov prečo som išiel študovať lesníctvo. Chcel som to pochopiť.Mon, 25 Feb 2008 07:45:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/135126/Su-za-vsetko-zlo-v-lesoch-vinni-lesnici.html?ref=rssPrečo sú chemické postreky proti podkôrnemu hmyzu neúčinné ? (jakus)Napriek tomu, že vo vyspelých európskych štátoch je používanie insekticídov v lesoch zakázané. Na Slovensku, zvlášť v oblasti Nízkych Tatier, sa začali na pomerne veľkých plochách používať veľkoplošné letecké postreky lesov insekticídmi. Takisto, sa začína používať zamlžovanie okrajov lesných porastov týmito jedovatými látkami. V oboch prípadoch ide o vedecky neoverené metódy, s výrazne negatívnym účinkom na zdravie ľudí a životné prostredie.Wed, 13 Feb 2008 07:30:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/133570/Preco-su-chemicke-postreky-proti-podkornemu-hmyzu-neucinne.html?ref=rssAko obnoviť zdravie našim lesom ? (jakus)Jedným z kľúčových činiteľov, ktoré ovplyvňujú život v lese sú narušenia (disturbancie). Sú to víchrice, požiare, povodne, premnoženia hmyzu, sucho a iné prírodné alebo umelé javy ktoré spôsobujú často náhle zmeny. Sú spojené hlavne s odumretím dospelých porastov drevín a sú zákonitou súčasťou vývoja lesa. Les  po narušení (disturbancii) prekonáva podstatné, často predvídateľné  zmeny vo vnútornej štruktúre, vzťahoch medzi jeho zložkami a v tom čo sa medzi nimi deje. Prírodné narušenia (disturbancie) spúšťajú mechanizmy prirodzeného vývoja lesa (sukcesiu), ktoré obnovujú rovnováhu v prírode, dobrý zdravotný stav lesa a prirodzený stav krajiny. Naproti tomu narušenia, na ktoré nie sú lesy dlhodobo prispôsobené majú väčšinou opačné účinky.Wed, 06 Feb 2008 07:30:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/132473/Ako-obnovit-zdravie-nasim-lesom.html?ref=rssAd: Honba na čarodejnice – rozšírená verzia. (jakus)Cítim sa aj lesník aj ochranca prírody. Mam však bližšie k filozofii uplatňovanej v poľských, nemeckých, francúzskych a švajčiarskych lesoch, ako k postupom, ktoré sa v súčasnosti používajú na Slovensku. Autora článku "Hon na čarodejnice si vážim", k textu  mám však dosť vážne výhrady.Sun, 19 Aug 2007 17:19:50 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/108389/Ad-Honba-na-carodejnice-rozsirena-verzia.html?ref=rssPoznámky ku premnoženiu lykožrúta v TANAPe. (jakus)Lykožrút sa v TANAPe naozaj premnožil. Keby lesníci do augusta 2006 spracovali všetky vývraty a zlomy, premnoženie by bolo naozaj oveľa menšie. S premnožením počítali aj ochranári. Po veľkých vetrových kalamitách v smrečinách sa lykožrút obyčajne premnoží. Je to zákonitý jav. Súčasný vývoj zatiaľ zodpovedá realistickému scenáru prognóz. Na niektorých miestach medzi Štrbským plesom a Vyšnými Hágami to vyzerá na optimistický scenár. Najhoršie to vyzerá v okolí Tatranskej Lomnice.Fri, 10 Aug 2007 06:35:05 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/107241/Poznamky-ku-premnozeniu-lykozruta-v-TANAPe.html?ref=rssAko by som postupoval proti lykožrútovi na Slovensku. (jakus)Z pohľadu lesného hospodárstva, je stav smrečín na Slovensku kritický. Odumierajú rozsiahle lesné porasty v oblasti Kysúc, Oravy, Tatier, Spiša, a objavujú sa problémy aj v Nízkych Tatrách. Aj keď v záverečnej fáze je väčšina smrekov usmrtená lykožrútmi, ide o 2 súvisiace problémy.Mon, 30 Jul 2007 07:30:20 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/105799/Ako-by-som-postupoval-proti-lykozrutovi-na-Slovensku.html?ref=rssVýzva na ochranu Tatier (jakus)Tatry sú oddávna posvätnými horami Slovákov. Sú prvým obrazom slovenskej hymny a sú aj súčasťou štátneho znaku Slovenskej krajiny – Slovenskej republiky. Tatry od nepamäti uctievali naši predkovia a nie náhodou ich takto ospievalo aj pokolenie Štúrovcov, ktorým sa aj s pomocou sily týchto hôr podarilo duchovno-národne obrodiť slovenskú krajinu a takto zachovať jazyk, samosprávu a krajinu pre ďalšie pokolenia, a teda aj pre nás.Tatry – ten nie až tak mohutný, ale na správnom mieste stojaci karpatský oblúk sa podieľali priamo na vzniku a záchrane slovenského národa. Mnoho dobyvateľských nájazdníkov sa v priebehu tisícročí zastavilo v slovenskom strede Európy práve chvála Tatrám. Karpatské hory po celé veky poskytovali v dobách ohrozenia útočisko našim predkom. Z viacerých dôvodov ich vedomejší a vnímavejší Slováci považujú za svoje posvätné hory, za svoje hory priam materské. Vyzývame všetkých obyvateľov slovenskej krajiny a zvlášť tých, ktorým je prepožičaná moc národa a sú za krajinu najviac zodpovední:Tue, 01 May 2007 21:14:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/93629/Vyzva-na-ochranu-Tatier.html?ref=rssRehabilitácia Šumavy ako medzinárodne uznávaného národného parku. (jakus)Januárová vetrová smršť v polámala alebo vyvrátila 687 000 m3 smrekov v NP Šumava. Necelá desatina leží v prvých zónach (jadrová zóna). Ministerstvo životného prostredia ČR spoločne so správou Šumavského národného parku rozhodlo o ďalšom postupe pri odstraňovaní následkov orkánu Kyrill. Polomy budú spracované (vyťažené) na 80 % národného parku. Zostávajúca pätina parku, hlavne horské smrečiny, budú ponechané na prirodzený vývoj.Tue, 13 Mar 2007 07:45:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/86197/Rehabilitacia-Sumavy-ako-medzinarodne-uznavaneho-narodneho-parku.html?ref=rssStanovisko českých vedcov k ochrane prírody po víchrici Kyrill. (jakus)Januárová víchrica Kyrill zasiahla viaceré chránené územia v Českej Republike, zvlášť bol zasiahnutý NP Šumava. Znovu sa rozprúdila diskusia podobná diskusii k osudu Tatier. Tu je stanovisko českých vedcov:Thu, 08 Mar 2007 13:55:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/85609/Stanovisko-ceskych-vedcov-k-ochrane-prirody-po-vichrici-Kyrill.html?ref=rssHľadanie alternatívy pre Tichu a Kôprovú dolinu. (jakus)  Štúdia rezortných organizácii MŽP a MP o riešení problému Tichej a Kôprovej doliny uvažovala o 3 variantoch: ponechanie bez zásahu, ťažba dreva v celej doline a ťažba dreva na prístupných miestach. Posledný variant je v štúdii chápaný ako alternatíva. Moje odborné výhrady k štúdii som už opísal v jednom z predchádzajúcich blogov. V tomto blogu by som sa rad pokúsil hľadať nové alternatíve riešenie ktoré by bolo prijateľné aj pre lesníkov aj pre ochranárov.Mon, 05 Mar 2007 07:45:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/84802/Hladanie-alternativy-pre-Tichu-a-Koprovu-dolinu.html?ref=rssFalošný mýtus o tom že ťažba dreva zabezpečí plnenie funkcií lesa. (jakus)Jeden z falošných mýtov, ktorým sú najviac zahltené slovenské média je ten, že ťažba dreva (spracovanie kalamity) v tatranských rezerváciách zabezpečí plnenie mimoprodukčných (nesúvisiacich s produkciou drevnej hmoty) funkcií lesa. Wed, 22 Nov 2006 07:30:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/70423/Falosny-mytus-o-tom-ze-tazba-dreva-zabezpeci-plnenie-funkcii-lesa.html?ref=rssSilný nárast ťažby dreva a insekticídy ohrozujú hlucháne. (jakus)Vetrová kalamita v roku 2004 postihla aj relatívne zachovalé horské lesy hlavne oblasti Nízkych Tatier, aj v Muránskej planine a na Orave. Posledné komplexy relatívne zachovalého lesa sú útočiskom vzácneho a kriticky ohrozeného hlucháňa. V Muránskej planine, v rezervácii Fabova hoľa, sa ochrancom prírody podarilo zachrániť jeho biotopy pred ich likvidáciou ťažbou dreva, alebo otrávením insekticídmi. Nízke Tatry však dopadli oveľa horšie.Tue, 14 Nov 2006 11:00:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/69488/Silny-narast-tazby-dreva-a-insekticidy-ohrozuju-hluchane.html?ref=rssInternetový portál "Poznanie lesa": okno do lesníckej Európy (jakus)Moje blogy čítajú ľudia ktorý majú záujem o les. Mnohí z nich sú priaznivci ochrany prírody. Myslím si, že zo strany rôznych, hlavne ťažbárskych lobistickych skupín sa v médiách vytrváva veľmi skreslený obraz o vzťahu lesníkov a ochrany prírody a o tom ako to v lesných ekosystemoch funguje. Mon, 13 Nov 2006 13:45:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/69369/Internetovy-portal-Poznanie-lesa-okno-do-lesnickej-Europy.html?ref=rssTatranský paradox: „úporný“ boj s lykožrútom alebo zdravý les ? (jakus)V médiách sa tomu nevenovala väčšia pozornosť, ale práve vďaka úsiliu lesníkov sa podarilo načas spracovať skoro všetky vývraty a zlomy z novembra 2004, tam kde to nebolo v konflikte so záujmami ochrany prírody. Rýchle spracovanie kalamity podstatne znížilo veľkosť premnoženia lykožrúta v Tatrách. Zatiaľ to vyzerá tak, že oblasť od Kriváňa po Smokovce by mohla ostať bez výrazných prejavov lykožrúta. Minimálne v tejto oblasti by mohol byť konflikt medzi lesohospodarmi a ochranou prírody miernejší. Aj ja som bol sa rýchle spracovanie kalamity mimo prírodných rezervácií (navrhovanej zóny A). Porovnanie vývoja na miestach, kde vývraty a zlomy ostali v lese a na  veľkej  tatranskej holine po ťažbe dreva ukazuje na zložitosť situácie a paradoxy boja/neboja s lykožrútom.Fri, 03 Nov 2006 07:30:00 +0100https://jakus.blog.sme.sk/c/68169/Tatransky-paradox-uporny-boj-s-lykozrutom-alebo-zdravy-les.html?ref=rssZjedená ovca a hladný vlk v Tichej doline ? (jakus)Po návšteve ministrov pôdohospodárstva a životného prostredia v Tichej doline bola znovu otvorená otázka ťažby dreva v prísnych rezerváciách TANAPu. Je to paradoxné, ale pri súčastnom stave, by práve táto ťažba zvýšila množstvo stromov ktoré v budúcnosti napadne lykožrút. Navyše sa ťažbou dreva zlikvidujú mladé stromčeky, ktoré stihli vyrásť medzi ležiacim drevom. Zničí sa les, a v oblasti vzniknú lúky, ktoré bude možné zalesniť len s veľkými nákladmi, tak ako sa to stalo na plochách kde už ležiace stromy vyťažili.Mon, 18 Sep 2006 07:45:01 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/62602/Zjedena-ovca-a-hladny-vlk-v-Tichej-doline.html?ref=rssVyrubene TANAP ? (jakus)Hoci som momentalne v Tibete, dost ma znepokojili nove snahy o tazbu dreva v Tichej a Koprovej doline. Presadzovana tazba dreva v tychto dolinach, by vazne poskodila navrhovanu jadrovu zonu narodneho parku. V podstate by sa znicila posledna zachovala a celistva sustava dolin v Tatrach.Mon, 21 Aug 2006 07:30:13 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/59204/Vyrubene-TANAP.html?ref=rssOdkladanie riešenia problémov TANAPu stavia ľudí proti sebe. (jakus)Odkladaním riešenia problému TANAPu dochádza k neustálemu stupňovaniu konfliktov. Vôbec tu nejde o zlých lesníkov a dobrých ochranárov, alebo naopak. Mnohí ochranári sú zároveň aj lesníci. Nevyriešený kompetenčný spor o TANAP a nejasná legislatíva stavia ľudí, ktorý majú na starosti les, medzi dva mlynské kamene. Na jednej strane sú to predstavy o lese zo strany ochrany prírody a druhej strane sú tu zaužívané postupy v rezorte lesného hospodárstva. Obyčajní ľudia, dokonca kamaráti začínajú bojovať proti sebe, kompetentní však stále odkladajú riešenie. Trpia aj ľudia aj príroda.Tue, 18 Jul 2006 07:30:00 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/55479/Odkladanie-riesenia-problemov-TANAPu-stavia-ludi-proti-sebe.html?ref=rssČarovná sila prírody v Tichej a Kôprovej doline. (jakus)Zatiaľ čo ťažbári a ochranári bojujú o osud Tichej a Kôprovej doliny, príroda ukázala svoju čarovnú silu. Ťažbári argumentujú tým, že les sa na kalamitných plochách, z ktorých nevyťažia drevo, obnoví za 300 až 400 rokov. Príroda sa však rozhodla, že ich neposlúchne. Novy zdravý a zelený les tam začal rásť už teraz.Mon, 10 Jul 2006 07:32:04 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/54695/Carovna-sila-prirody-v-Tichej-a-Koprovej-doline.html?ref=rssĎalšie ničenie chránených lesov v Nízkych Tatrách. (jakus)Minulý týždeň začali ťažiť drevo na viacerých lokalitách v navrhovanej jadrovej zóne národného parku Nízke Tatry. Aj napriek tomu, že ide o lokality chránené Naturou 2000, v ktorých Krajský úrad životného prostredia neudelil povolenia na ťažbu, ťažbári sa pokúšajú obísť zákony a medzinárodné dohody Slovenska cez lesné úrady.Tue, 04 Jul 2006 07:30:50 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/54143/Dalsie-nicenie-chranenych-lesov-v-Nizkych-Tatrach.html?ref=rssOn-line zoznam falošných mýtov o lesoch. (12/02/2008). (jakus)Vzhľadom k tomu že niektoré médiá sú zaplavované informáciami o lesoch, lykožrútoch a o ťažbe dreva, ktoré sú v rozpore s odbornými a vedeckými poznatkami, som sa rozhodol uverejňovať aktualizovaný zoznam falošných mýtov k tejto problematike.Fri, 30 Jun 2006 15:20:35 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/53780/On-line-zoznam-falosnych-mytov-o-lesoch-12022008.html?ref=rssZožerú Tatry leso-žrúty ? (jakus)V médiách znovu začala ďalšia prestrelka medzi zástancami ťažby dreva v prírodných rezerváciách a ochrancami prírody. Hoci je lykožrút premnožený na viacerých lokalitách v Tatrách, vrátane tých, kde sa ťaží drevo, ťažbári sa zamerali na Tichú a Kôprovú dolinu, aj napriek tomu, že je to lokalita s najmenším rizikom šírenia sa lykožrúta. Keď ťažbárom vyjdú ich zámery, dôjde k ťažbovej devastácii jedného z posledných zachovalých lesných komplexov Tatrách a vážnemu poškodeniu jadra navrhovanej bezzásahovej zóny TANAPu.Tue, 27 Jun 2006 07:30:49 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/53355/Zozeru-Tatry-leso-zruty.html?ref=rssZnásilňovaná divočina. (jakus)Záver Mlynnej doliny pod Ďumbierom, je zatiaľ jeden z posledných zvyškov pôvodných lesov v Nízkych Tatrách. Je v navrhovanej jadrovej zóne NAPANTu. K ochrane tejto doliny sa Slovensko zaviazalo v rámci predvstupových dohovorov s EU (NATURA 2000). Táto oblasť má aj kultúrny význam. Je to kraj zviazaný s lyrizovanou prózou a  "Nevestou hôľ" od Františka Švantnera. Napriek tomuto všetkému, ľudia ktorým nie je nič sväté, našli medzeru v zákonoch a začali ničiť aj tento nádherný kus Slovenska.Mon, 29 May 2006 07:30:37 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/50083/Znasilnovana-divocina.html?ref=rssPozor: Toto nie je lesná cesta ! (jakus)Zaujal ma článok "Breznianski lesníci tvrdia, že nebudujú cesty, ale protipožiarne pásy". Mám to šťastie že som na internetovej konferencii na ktorej zverejnili fotky z Mlynnej doliny. Neviem, jeden český premiér povedal, že ak niekto vyzerá ako kačka, chodí ako kačka, vydáva zvuky ako kačka, tak to asi bude kačka. Fri, 26 May 2006 19:48:48 +0200https://jakus.blog.sme.sk/c/49861/Pozor-Toto-nie-je-lesna-cesta.html?ref=rss