pralesy-bez-zasahovost-a-extremizmus

Pralesy, bez-zásahovosť a extrémizmus.

Bez-zásahovosť je klúčová časť aktuálneho „lesnícko – ochranárskeho konfliktu“. Pri existujúcom napätí (polarite) v spoločnosti je funkčná a profesionálna komunikácia medzi oboma tábormi viac-menej nemožná. 

10.12.2018 o 8:45 | Karma článku: 4,93 | Prečítané:  2056x | Diskusia: 22 príspevkov

Prečo sú smrečiny v rezerváciách v lepšom stave ako ich okolie ?

Smrečiny rýchle odumierajú v celej Európe. Súčasná kalamita vo veľkej miere zasahuje Českú republiku, Rakúsko, Nemecko a Poľsko. Príčinou odumierania smrečín je v prvom rade rozsiahla zmena klímy. 

23.10.2018 o 7:00 | Karma článku: 3,46 | Prečítané:  1436x | Diskusia: 65 príspevkov
co-sa-stalo-vo-vychodnej-casti-nizkych-tatier-za-30-rokov-2-zabery-zo-satelitu-nasa

Čo sa stalo vo východnej časti Nízkych Tatier za 30 rokov ?: 2 zábery zo satelitu NASA

Výzva "My sme les" rozprúdila diskusiu o stave našich lesov. To čo sa deje, môžeme vidieť aj na snímkach zo satelitov LANDSAT sprístupnených cez Google Earth. Uvádzam snímku z roku 1984 a z 2014. 

28.11.2017 o 8:00 | Karma článku: 7,53 | Prečítané:  3015x | Diskusia: 13 príspevkov

Som „My sme les“, ale bez „fair play“ to nejde.

Naše lesy naozaj nie sú v dobrom stave. Z môjho pohľadu to nie je jednoznačne ani vina lesníkov a na druhej strane už vôbec nie ochranárov (ako tvrdia niektorí lesníci). V súčasnosti ide o systémové zlyhanie…

27.11.2017 o 6:30 | Karma článku: 4,27 | Prečítané:  1312x | Diskusia: 13 príspevkov

Lykožrút a naše náboženské vojny.

V roku 2014 zasiahla Tatry víchrica porovnateľná s víchricou v roku 2004. Zasiahnuté lesy neboli vedľa hlavnej cesty, v médiách sme sa o tom veľa nedočítali. Na jar tohto roku začalo premnoženie lykožrúta…

16.9.2016 o 7:30 | Karma článku: 4,81 | Prečítané:  1221x | Diskusia: 9 príspevkov

Úvod k diferencovanému aktívneho manažmentu chránených území - II.

Vzhľadom na rôzne obmedzenia, bez zásahové zóny, rôzne spoločenské vplyvy a dopady, vznikajú na chránených územiach špecifické problémy v oblasti ochrany lesa.

3.4.2012 o 17:09 | Karma článku: 5,62 | Prečítané:  863x | Diskusia: 4 príspevky

Úvod k diferencovanému aktívneho manažmentu chránených území - I.

Spôsob manažmentu chránených území v podmienkach strednej Európy je predmetom intenzívnych diskusií. Vzhľadom k polarizácii spoločnosti, v súvislosti s touto horúcou témou, sa hovorí obyčajne o dvoch spôsoboch…

2.4.2012 o 17:30 | Karma článku: 4,19 | Prečítané:  890x | Diskusia: 4 príspevky

Stratený odkaz Tatranskej Javoriny ?

Bolo to v začiatkoch deväťdesiatych rokov. Práve som sa vrátil zo stáže v Nemecku, kde som sa zoznámil s postupmi v nemeckých národných parkoch, hlavne v Bavorskom lese. Kritizoval som kvalitu zásahov proti…

22.2.2012 o 18:40 | Karma článku: 6,41 | Prečítané:  1423x | Diskusia: 4 príspevky

Dopady sporne povolenej ťažby dreva na rezerváciu Zadná Poľana

V posledných dňoch došlo sa veľmi podozrivých okolnosti k povoleniu ťažby dreva v Národnej prírodnej rezervácií Zadná Poľana. Vo veci je podané trestné oznámenie o zneužití právomocí verejného činiteľa. V povolení…

19.4.2010 o 12:40 | Karma článku: 12,56 | Prečítané:  3020x | Diskusia: 57 príspevkov

Avatar: cesta na záchranu slovenských hôr ?

Keď som sedel v kresle kina a díval som sa na film Avatar, súbežne s dejom filmu sa mi premietali zážitky z môjho života.

21.1.2010 o 12:10 | Karma článku: 11,41 | Prečítané:  3006x | Diskusia: 22 príspevkov

Vietor a lykožrút v chránených územiach.

Nasledujúci text je zjednodušená verzia odborného članku. Nie je to typický blog. Može byť ťažší na strávenie. Pišem tom ako obnoviť prírodzenú rovnováhu v chránených územiach. Dávam do protikaldu bežné opatrenia…

9.1.2009 o 7:45 | Karma článku: 8,28 | Prečítané:  3000x | Diskusia: 15 príspevkov

Vplyvy holorubov: ďalšia www linka

Aj keď ťažbovo/chemicky orientovaný lesníci hovoria o tom, že sa na Slovensku sa holoruby nepoužívajú mimo Záhoria, z môjho pohľadu (prírode blízke lesníctvo) je realita úplne iná.

13.12.2008 o 23:05 | Karma článku: 6,11 | Prečítané:  1925x | Diskusia: 2 príspevky

Európsky pohľad na aj naše lesníctvo.

Pred dvomi týždňami som sa zúčastnil konferencie Českej botanickej spoločnosti v Prahe. Okrem iného tam odznela aj prednáška lesníckeho ekológa, profesora Fantu, z univerzity v meste Wageningen.

11.12.2008 o 11:22 | Karma článku: 4,76 | Prečítané:  1725x | Diskusia: 4 príspevky

Čo znehodnocuje naše lesné rezervácie ?

Diskusia o osude našich, hlave smrekových, prírodných rezervácií je v plnom prúde. Na jednej strane sú vedci a ochrancovia prírody, ktorí bojujú za ich záchranu. Na druhej stane sú ľudia, ktorým ponechanie…

9.12.2008 o 0:15 | Karma článku: 7,49 | Prečítané:  1915x | Diskusia: 45 príspevkov

Náčrt ekologických opatrení ochrany lesa pre TANAP.

Na základe súčasných poznatkov vedy a praxe je možné navrhnúť účinný systém opatrení ekologických metód ochrany lesa, ktorými je možne ďalej utlmiť premnoženie lykožrúta bez negatívnych dopadov na zdravie…

22.10.2008 o 8:20 | Karma článku: 7,20 | Prečítané:  2328x | Diskusia: 14 príspevkov

Končí premnoženie lykožrúta v Tatrách ?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Zatiaľ nie sú zverejnené údaje o počte stromov ktoré odumreli tento rok. Na rôznych miestach je aj rôzna situácia. 

21.10.2008 o 12:15 | Karma článku: 7,46 | Prečítané:  2556x | Diskusia: 25 príspevkov

Management lesa ve zvláště chráněných územích

1. Úvod: Management lesů ve zvláště chráněných územích byl vždy předmětem diskusí mezi různými zájmovými skupinami. Rozpor mezi zájmy ochrany přírody a zájmy hospodářskými patří k nejčastějším náplním těchto diskuzí…

18.10.2008 o 7:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1765x

Problematika managementu lesů v národních parcích

 1. Úvod: Lesy národních parků zahrnují v současnosti nejen bezzásahové území, ale také rozsáhlé oblasti, kde je dočasně nebo trvale z různých důvodů prováděna hospodářská činnost. Cílem tohoto příspěvku je popsat…

18.10.2008 o 7:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1240x

Přirozená obnova horských smrčin

Magda Jonášová, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, oddělení ekologie lesa: Přirozená obnova je jedním z klíčových procesů zajišťujících zachování autochtonního charakteru horských smrkových ekosystémů, což…

18.10.2008 o 7:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1435x

Emise síry a dusíku, a jejich důsledky pro lesy v národních parcích

- Jakub Hruška, Česká geologická služba: Emise síry a dusíku vrcholily ve střední Evropě v 80. letech 20. století a jejich následky značně poškodily horské lesy. Právě příkladem takto poškozených lesů jsou Krkonoše.…

18.10.2008 o 7:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1392x

Nasledujúce


Už ste čítali?